Home

SAB Vereniging

Samenwerkende Architecten en Bouwtechnisch adviseurs

       Interdisciplinaire samenwerking is de enige manier om
       de bouwvoorbereiding efficiënter te laten verlopen.

------------------------------------------------------------------------------------


Excursie Bilbao oktober 2016

Van 5 t/m 9 oktober heeft de SAB reis naar Bilbao plaatsgevonden. Bijgaand een verslag met foto's van deze interessante en leuke excursie.

Verslag SAB Excursie Bilbao (2 Mbyte)

Artikelen Werkgroep BIM


In het eerste half jaar van 2014 heeft de SAB Vereniging een serie artikelen over BIM in de Cobouw gepubliceerd. Met deze artikelen beoogt de SAB Vereniging een realistisch beeld te schetsen van de toepassing van BIM in de praktijk. 

Deze artikelen zijn te vinden onder Werkgroepen/BIM of middels de volgende link:
http://www.sabvereniging.nl/werkgroepen/bim/

Binnenkort zal meer informatie en nuttige tools te vinden zijn op deze site omtrent de toepassing van BIM.